Spavaća soba

27.10m2

Garderoba soba

7.67m2

Kupatilo

7.82m2

Terasa

6.90m2

Zelena terasa

7.15m2

Površina - 55.98m2

Detalji projekta

Detalji projekta za stan: Položaj stana u zgradi i arhitektonski 3D projekt