Spavaća soba

27.10m2

Garderoba soba

7.67m2

Kupatilo

7.82m2

Terasa

9.88m2

Zelena terasa

6.92m2

Površina - 59.39m2

Detalji projekta

Detalji projekta za stan: Položaj stana u zgradi i arhitektonski 3D projekt