Spavaća soba

39.40m2

Garderoba soba

7.87m2

Kupatilo

9.06m2

Terasa

13.15m2

Zelena terasa

290.15m2

Površina - 359.63m2

Detalji projekta

Detalji projekta za stan: Položaj stana u zgradi i arhitektonski 3D projekt